Reageer op: Verplichte vergadering wordt niet gehouden

#2033
Rob
Deelnemer

  Hoewel het opschorten van de betalingen ook niet mijn eerste voorkeur heeft, heeft ieder lid wel het recht om betalingen op te schorten wanneer de VvE niet aan haar verplichtingen voldoet.
  Het jaarlijks vergaderen, de jaarrekening en begroting vaststellen is óók een van de verplichtingen van de VvE (MR1992 art. 5)
  Wanneer alle andere iniatieven stranden om binnen een redelijke termijn een vergadering te beleggen zou ik die optie toch overwegen!
  Uiteraard is het niet verstandig om een bestuur te ontslaan wanneer er geen enkel zicht is op een goede opvolging daarvan.
  Wanneer er onvoldoende kennis en/of bereidheid binnen de eigen leden is zou je kunnen overwegen zowel het bestuur als beheer door een externe partij uit te laten voeren.
  Maar dan wel een partij die zich wél aan de regelgeving houdt !