Reageer op: Kascommissie: kan ik met volmacht toetreden tot kascommissie

#2087
Carla
Deelnemer

  Beste Mihaly,

  Artikel 2:48 lid 2 van het BW is ontleent aan artikel 5:135 van het BW.
  In beide artikelen wordt niet verwezen naar ‘ uit haar midden’.  Waaruit je de conclusie zou kunnen en mogen trekken dat de wet toestaat dat ook een kascontrole commissie mag bestaan uit niet leden.
  Er is echter eerder een uitspraak geweest, welke helaas niet gepubliceerd is maar wel voorkomt in enkele boeken waarin dit onderwerp besproken wordt door juristen, waarin blijkt dat de Rechtbank in Amsterdam , sector kanton zich heeft uitgesproken dat het wel ‘ uit haar midden’ dient te zijn. Ondanks dat dit geen grond vindt in de wet.
  De bij jullie geldende statuten ( modelreglement/splitsingsakte ) zou wél voor kunnen schrijven dat de kascontrolecommissie ‘uit haar midden’ ( VvE-leden ) gekozen dient te worden. Daar heb je je wel aan te houden.
  De machtiging speelt hierbij geen rol. Die geeft je alleen het recht iemand anders te vertegenwoordigen tijdens de VvE-vergadering. Hetzij éénmalig, hetzij doorlopend.
  Met vriendelijke groet,
  Carla.