Reageer op: Kascommissie: kan ik met volmacht toetreden tot kascommissie

#2096
Joost H.
Deelnemer

  De kantonrechter was in de uitspraak uit 2013 duidelijk:
  “Bij gebrek aan animo bij de leden van de VvE zitting te nemen in de (kas)commissie had het op de weg van de VvE gelegen een accountant te benoemen teneinde de getrouwheid van de stukken over 2011 en 2012 te (laten) onderzoeken.”
  En de mening van mr. Rijssenbeek zoals uiteengezet in zijn boek uit 2015 wijkt af van de ‘heersende leer’. Zie de diverse overwegingen en uiteenzetting hier: https://www.nederlandvve.nl/vve-nieuws/samenstelling-kascommissie-vve/ waar ook die verschillende (en afwijkende) meningen aan de orde komen.
  Het klopt dat het modelreglement de woorden ‘uit haar midden’ niet kent, maar de wet wel en die staat boven de reglementen.
  Wel ben ik het ermee eens dat het zeer onwenselijk is dat alleen leden van de VvE deel mogen uitmaken van de kascie. Dat leidt namelijk tot hoge kosten bij gebrek aan animo (of zelfs: bij gebrek aan leden).
  Dus: alleen leden van de vve mogen lid zijn, maar het zou beter zijn als de wet op dat punt zou wordn veranderd