Reageer op: Verplichte vergadering wordt niet gehouden

#2172
Nederlandvve.nl
Sleutelbeheerder

  Hoi Rob,
  Ik begrijp je conclusie wel. Een beroep op opschorting is wellicht niet onmogelijk. Echter er zal dan aan een aantal voorwaarden voldaan moeten worden welke naar mijn idee niet aan de orde zijn binnen de problematiek van de vragensteller in dit topic. Hij gebruikt het dan als pressiemiddel om iets voor elkaar te krijgen, waar in principe andere wegen voor open staan. Ik vind het dan ook niet iets om aan te bevelen. Tenzij hij hiervoor een kantonrechter heeft benaderd en deze een uitspraak heeft gedaan in het voordeel van de aanvrager.
  Verder vraagt je je af waar in M.R. 1992 is vastgelegd dat een eigenaar de laatst vastgestelde voorschotbijdrage moet blijven voldoen?  Wellicht mag je deze conclusie trekken uit artikel 5, lid 2. Deze in relatie met artikel 2, lid 3.
  Overigens beveel ook ik van harte het boek: ‘De model-splitsingsreglementen toegelicht, handleiding voor de praktijk’ van de hand van mr. N.L.J.M. Rijssenbeek, aan.
  Het is gebaseerd op M.R. 2006 maar tegelijk voorzien van een tranponeringstabel, zodat ook de voorgaande modelreglementen te vergelijken zijn. Ik merk wel erbij op dat mede vanwege de ‘ zekere mate van onvoorspelbaarheid binnen de rechtsspraak’, het tegelijk een boek is tot heden. Ook de praktijk zal haar voortgang in deze niet ontgaan.
  Met vriendelijke groet,
  Carla