Reageer op: besluit VVE torpederen

#2181
Bob
Deelnemer

  Hi Patty,
  Met wat je hierboven vertelt heb ik het idee dat het in dit geval niet zozeer gaat om een exclusief VvE-probleem, doch veeleer om een zaak betreffende het zogeheten burenrecht. Het is  maar de vraag of de VvE (de vergadering) überhaupt heeft moeten toetsen op het punt van burenrecht (zij heeft immers die kennis niet in huis), en daarenboven of zij de instantie is om dit (verplicht) te beschouwen. Kennelijk heeft de Gemeente dit al wel meegenomen, die heeft immers aangegeven dat je 2 meter uit zijn privébegrenzing moest blijven. Als dit zo is dan kan het allemaal erg meevallen, zeker wanneer de 2-metergrens niet wordt overschreden.
  Zoals je zelf al aangeeft is het jammer (niet handig) om het genoemde raampje te vergeten. Maar dat hoeft mijns inziens geen “showstopper” te zijn/worden. Met name het feit dat zijn (eveneens door de VvE toegestane) dakterras binnen 2 meter van jullie dakraam ligt kan voor hem wel eens een “nekkenbreker” blijken. Of hij (net als jij) tegen dezelfde normen van het burenrecht aanloopt hangt heel erg af van de exacte situatie ter plekke (en daar kan ik dus bij gebrek aan feiten en gegevens geen zinnig woord over zeggen).
  Of het besluit van de vergadering nietig zou kunnen zijn is de vraag, maar voor zijn dakterras zou reciprook eenzelfde nietigheid kunnen gelden. En bij nietige besluiten geldt geen strikte fatale termijn als bij het vernietigen van besluiten. Vernietiging van een VvE-besluit is daarnaast iets heel anders dan bezwaar maken tegen de door de Gemeente verleende vergunning. Dat is ook een weg die zou kunnen worden begaan.
  Nu het een dermate ingewikkelde kwestie is kan je naar mijn overtuiging het beste 1. Je licht opsteken bij de Gemeente en het raampje aldaar bespreken/voorleggen, en 2. Je rechtsbijstandverzekering raadplegen over het vigerende burenrecht zoals dat in dit geval toepasselijk zou zijn.
  Meer kan ik niet zeggen, maar ik hoop dat je “ter leeringhe ende vermaeck” nog terugkoppelt aan het forum hoe het verder is gelopen. Hiervan is naar alle waarschijnlijkheid veel te leren.
  Met vriendelijke groet,
  Bob.