Reageer op: Eerste vergadering van het jaar

#2217
Bob
Deelnemer

    Zoals ik in mijn eerdere reactie al schreef is de wet (het BW, dat in rangorde is gesteld boven de modelreglementen) in dit geval en op dit punt flexibeler dan het MR. De wet laat expliciet toe dat de vergadering de termijn kan verlengen.
    De modelreglementen zijn dus op dit punt onnodig beperkend voor de VvE. Daarmee staat voor mij vast dat in de hier aan de orde zijnde gevallen, en onder verwijzing naar het BW, de vergadering kan besluiten later te vergaderen dan binnen 6 (of 5) maanden na afloop van het boekjaar.
    Met rigide en dogmatisch vasthouden aan (onnodig/te) beperkende regelgeving maakt men het zichzelf alleen maar moeilijker dan strikt noodzakelijk. Wanneer de leden van enige VvE (unaniem zoals door posters is aangegeven) besluiten tot het verlengen van de termijn kan ik me niet voorstellen dat de rechter (onnodig) strenger zal zijn dan het BW voorschrijft. Ik ben voorstander van de pragmatische aanpak, het gaat er uiteindelijk om het te bereiken doel.