Reageer op: Vergadering en volmacht niet geldig?

#2232

Hi Rob,
Dit vond ik in de akte:
“Ten deze worden van toepassing verklaard de bepalingen van het modelreglement
– met uitzondering van de bijbehorende annex 1 – als bedoeld in artikel 5:111 —
onder d van het Burgerlijk Wetboek, zoals dit is ontworpen door een commissie, –
benoemd door de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie en vastgesteld bij akte
op twee januari negentienhonderd twee en negentig voor een plaatsvervanger van
notaris …”
Ik denk dus MR 1992 ?
Ik snap (nu wel)dat ik in strijd ben met de statuten, maar dit wist ik niet en de VVE had me hierop moeten wijzen. Als zij mij hadden verteld dat er een regelement is waar ik me aan moet houden, had ik 14 dagen + 1 aangehouden. Zij hebben notebene de machtigingen verstuurd met de datym erop.
Ik vraag me af hoe dit zich verhoudt bij de kantonrechter?
Gr