Reageer op: Eerste vergadering van het jaar

#2235
Peter
Deelnemer

  @ Williamrozeboom,
  De rechtsgrond voor vernietiging van een besluit zoals ik het bedoel is het niet naleven van de reglementen. (voornamelijk 2.15.1.c)

  Artikel 130 BW 5

  1
  In afwijking van artikel 15 lid 3 van Boek 2 geschiedt de vernietiging van een besluit van een orgaan van de vereniging van eigenaars door een uitspraak van de kantonrechter van de rechtbank van het arrondissement waarin het gebouw of het grootste gedeelte daarvan is gelegen, op verzoek van degene die de vernietiging krachtens dit lid kan vorderen
  Artikel 15 BW 2
  1
  Een besluit van een orgaan van een rechtspersoon is, onverminderd het elders in de wet omtrent de mogelijkheid van een vernietiging bepaalde, vernietigbaar:
  a
  wegens strijd met wettelijke of statutaire bepalingen die het tot stand komen van besluiten regelen;
  b
  wegens strijd met de redelijkheid en billijkheid die door artikel 8 worden geëist;
  c
  wegens strijd met een reglement.
  3
  Vernietiging geschiedt door een uitspraak van de rechtbank van de woonplaats van de rechtspersoon:
  a
  op een vordering tegen de rechtspersoon van iemand die een redelijk belang heeft bij de naleving van de verplichting die niet is nagekomen, of
  b
  op vordering van de rechtspersoon zelf, ingesteld krachtens bestuursbesluit tegen degene die door de voorzieningenrechter van de rechtbank is aangewezen op een daartoe gedaan verzoek van de rechtspersoon; in dat geval worden de kosten van het geding door de rechtspersoon gedragen.