Reageer op: Eerste vergadering van het jaar

#2236
William
Deelnemer

  Hoi Peter,
  Ik snap wat je bedoelt, alleen ik denk echt dat in dit geval deze vlieger niet op gaat.
  Even uitgaande van een reguliere ALV, alleen gehouden na de inmiddels bekende 6 maanden. Daarin wordt de jaarrekening goedgekeurd, planmatig onderhoud voor de komende periode vastgesteld, de begroting en daaruit voortvloeiende bijdrage goedgekeurd etc. etc.
  Een lid zou dan de rechter kunnen verzoeken om alle, of bepaalde besluiten hieromtrent te vernietigen omdat deze niet op tijd zijn genomen? En dan, de jaarrekening MOET een keer worden goedgekeurd, de begroting zal moeten worden vastgesteld etc. Zou dit dan twee maanden later wel rechtsgeldig kunnen?
  Een eigenaar die dit soort besluiten zal willen laten vernietigen, zal (let op: naar mijn mening) toch echt met een beter, of met meerdere, argumenten moeten komen dan alleen het feit dat deze besluiten niet binnen 6 maanden na het eindigen van het boekjaar zijn genomen. En we kunnen immers nog niet tijdreizen, dus de besluiten alsnog nemen volgens het splitsingsreglement kan niet.
  Nogmaals, natuurlijk ben ik van mening dat een VvE gewoon zoals het hoort binnen de termijn moet vergaderen. Ik ben alleen van mening dat iemand achteraf geen gegronde reden heeft om besluiten aan te vechten, alleen omdat er in het najaar vergaderd is. Tevens zie ik echt geen probleem als men met zijn allen besluit om een ALV in bijvoorbeeld augustus te houden.