Reageer op: Vergadering en volmacht niet geldig?

#2237
Rob
Deelnemer

  Geen enkel probleem dat je even tussendoor komt hoor Carla, ik lees je berichten graag 😉
  Paul, ik heb echt hele grote bedenkingen bij de handelswijze van jullie VvE beheerder.
  Er van uitgaand dat bij jullie MR1992 van toepassing is, kan je in artikel 33 van dat MR de vereisten vinden t.a.v. de vergadering.
  In eerste instantie ligt de bevoegdheid tot het uitschrijven van vergaderingen bij het bestuur en de voorzitter van de vergadering.
  Je geeft aan dat je op 16-11-2015 samen met je buurman een (schriftelijk?) verzoek bij het bestuur hebt ingediend om een vergadering uit te schrijven.
  Mijn eerste vraag is dan of jij, samen met je buurman 10% van de stemmen kan uitbrengen?
  Gezien het aantal appartementen in jullie VvE heb ik daar mijn twijfels over!
  Wanneer dat niet het geval is, dan kan het bestuur jullie verzoek aan de kant leggen en is het ook niet mogelijk om zelfstandig een vergadering uit te schrijven.
  Wanneer jij en je buurman wél 10% van de stemmen kunnen uitbrengen heeft het bestuur een maand de tijd om aan het verzoek te voldoen.
  Alleen als het bestuur niet binnen die maand aan jullie verzoek voldoet zou je pas (samen met je buurman, om te blijven voldoen aan de 10% eis) zelfstandig een vergadering kunnen uitschrijven, met inachtneming van de regels in het reglement.
  Wat dus weer betekent een oproeptermijn van tenminste 15 dagen.
  In wezen komt het er op neer dat de extra vergadering eigenlijk niet eerder dan in week 53 gehouden zou kunnen worden.
  Het belangrijkste op dit moment lijkt mij persoonlijk of jij en je buurman voldoen aan de 10% eis?
  Wanneer dat niet het geval is lijkt mij de gehele vergadering onrechtmatig!