Reageer op: Vergadering en volmacht niet geldig?

#2242

Hi Carla, Bob,
Bedankt voor jullie berichten.
Betreft de 10%: 
De eigenaar naast mij 13H bezit 7 stemmen in de VVE (meerdere woningen), samen hebben wij dus 8 (8/33) stemmen.
De VVE beheerderder heeeft mij dus in het verleden de volmachten uitgestuurd icm met de presentielijst van de VVE leden, op de volmacht staat de datum van 17-12-2015.
De buurman naast mij (rechts 17H) is echt vel tegen de planne en heeft inmiddels een aantal mensen met zich mee gekregen. Het VVE bestuur heeft op 15-12-2015 de VVE bestuurder een mail gestuurd met daarin dat ze aankondigen een vergadering te willen houden ergens in januari 2016, dus geen concrete datum.
Het is allemaal een rotzooi geworden, en ik heb een gevoel dat een aantal buurtbewoners nu denken dat dit door mij komt. Ik ga vanavond de vergadering gewoon houden en de mensen die inmiddels hun volmacht hebben ingetrokken respecteer ik en haal ik uit de reeds behaalde machtigingen.
Ik denk dat dit een juridisch proces gaat worden en ik hoop dat ik dit win gezien:
– 2 maal een handtekening ronde is geweest
– Ik zwart op wit heb staan dat de VVE beheerder mij de presentielijst \ machtigingen heeft uitgegeven
– Inmiddels er een maand verstreken is en er nog steeds geen datum door de VVE bestuurders is uitgezonden.
Hieronder de mail van het Bestuur (echter [bedrijfsnaam] VVE diensten BV stuurd deze uit?)
De heer [naam]
[adres]
[postcode] AMSTERDAM
Amsterdam , 15 december 2015
Kenmerk 266 VvE [naam], gevestigd te Amsterdam (266)
Geachte heer [naam],
Onderstaand ontvangt u een schrijven van het bestuur van de VVE [naam].
Geachte leden van de VVE [naam]
Afgelopen weekend heeft het bestuur voor het eerst een uitnodiging gezien voor een vergadering betreft de aanvraag en goedkeuring voor een uitbouw 13H en 15H.
Conform de splitsingsakte dienen de uitnodiging, de agenda en de tekeningen minimaal 15 dagen voor de vergadering bij de leden te worden bezorgd. Deze termijn hebben de aanvragers niet gevolgd en diverse leden hebben daarom bezwaar gemaakt tegen de vergadering. Deze vergadering zal dan ook geen geldig besluit opleveren mocht deze doorgang vinden.
Het voorstel wat nu voorligt zijn 2 significant grotere uitbouwen dan de vereniging eerder heeft goedgekeurd, zoals ook op de bijgevoegde tekening is te zien. Namelijk voor 13H een uitbouw van 4,0m (ipv 2,5m), en voor 15H een uitbreiding van de uitbouw over de gehele diepte van de tuin van 2,1m (wat leidt tot 50% bebouwing van de tuin). Wanneer de vergadering akkoord gaat met meer dan 50% van de stemmen voor deze tekeningen dan betekent dit dat dit ook geldend zal zijn voor eventuele nieuwe aanvragen. Wij begrijpen dat dit tot vragen kan leiden, dat is waarom een vergadering ook de standaard procedure is om dergelijke verzoeken te behandelen want het heeft consequenties voor de toekomstige aanvragen en bebouwing van de binnentuin.
De aanvragers dienen een nieuwe vergadering aan te vragen conform de procedures van de splitsingsakte. Het bestuur geeft toesteming om een nieuwe vergadering uit te schrijven door [naam VVE beheerder] in januari 2016.  Mocht u niet aanwezig kunnen zijn dan kunt u een volmacht geven aan iedere andere eigenaar binnen de VVE die u met uw stemt vertrouwd.
Wij willen in het uitzonderlijke geval de mogelijkheid bieden dat als u al getekend heeft en u deze toestemming aan de heer [naam] niet wilt wijzigen, dat deze via een antwoord op deze mail naar de beheermaatschappij geldig blijft wanneer u nadrukkelijk aangeeft geen bezwaar te hebben dat de volmacht wordt hergebruikt in de nieuw te plannen vergadering. Deze registratie dient alleen wel onafhankelijk bij [naam VvE beheerder] te gebeuren.
Met vriendelijke groet,
Het bestuur VvE [naam]
Met vriendelijke groet,
XXX VVE Diensten B.V.