Reageer op: Vergadering en volmacht niet geldig?

#2267
William
Deelnemer

  Even aanvullend: Het lijkt bij nader inzien om een ‘vernietigbaar’ besluit te gaan.

  Wanneer is een besluit vernietigbaar?
  Een besluit is vernietigbaar als er sprake is van een totstandkomingsgebrek (let op het ontbreken van het woord fundamenteel). Het gaat dus om besluiten die niet op de juiste manier tot stand zijn gekomen. Meestal gaat het dan om het niet in acht nemen van  bepaalde formaliteiten, bijvoorbeeld als een bepaald onderwerp niet op de agenda stond. Ook zijn besluiten vernietigbaar als ze in strijd zijn met de redelijkheid en billijkheid. Een besluit kan alleen door de rechter vernietigd worden en het verzoek aan de rechter om het besluit te vernietigen moet binnen één maand nadat de belanghebbende wist of moest weten van het besluit gedaan worden. Iemand die aanwezig was op de vergadering moet het verzoek dus doen binnen één maand na de vergadering, een lid dat afwezig was moet dit binnen één maand na ontvangst van de notulen doen. Na het verstrijken van deze termijn wordt het besluit onaantastbaar: het is dan niet meer vernietigbaar.</p>Voorbeelden vernietigbare besluiten

  • Besluiten over punten die niet op de agenda stonden,
  • Een besluit tot goedkeuring van de jaarstukken, terwijl de jaarstukken niet met de uitnodiging meegestuurd zijn
  • Besluiten in een vergadering waarvoor de uitnodigingen niet – of niet op de juiste manier – verzonden zijn

  Bron: https://www.nederlandvve.nl/vve-nieuws/het-verschil-tussen-nietigheid-en-vernietigbaarheid-van-besluiten/

   
  Let vooral op het laatste voorbeeld!