Reageer op: Vergadering en volmacht niet geldig?

#2269
Carla
Deelnemer

  Dag Paul,
  Dank voor je terugkoppeling. ‘t Is fijn, ondanks de uitermate bedenkelijke gang van zaken, om je belangstellende mede scribenten, op deze wijze mee te nemen in de loop der dingen. In elk geval leerzaam.
  Behalve dat ik er nog steeds benieuwd naar ben welk Modelreglement bij jullie VvE van kracht is heb ik nog meer vragen. Dit is meer dan alleen benieuwd zijn. de antwoorden zijn van belang voor een redelijk goede beeldvorming.
  Wie zat de vergadering voor? Was dat de bestuurder of de beheerder? Bestaat het bestuur uit méér dan een persoon? Zoja, hebben jullie dan een benoemde voorzitter van de vergadering? ( wanneer de beheerder de vergadering voorzat, heeft hij/zij daar dan een mandaat van de VvE gevraagd én ontvangen?
  Heeft de bestuurder onderbouwd waarom hij de vergadering als nietig beschouwd? Hij kan dat wel in de notulen terug willen zien, maar een bestuurder kan niet een hele vergadering nietig verklaren, zelfs geen besluit.
  Een nietig besluit impliceert immers, dat er geen besluit genomen is. Omdat niet iedereen zich bewust is wat een nietig besluit is, en daar dan ook geen juridische stappen op onderneemt, kan het gebeuren dat een nietig besluit toch wordt uitgevoerd. Pas wanneer iemand zich gaat beroepen op een nietig besluit komen de gevolgen pas aan de orde. Daar is geen termijn van 1 maand van kracht, maar kan nog jaren daarna, via de rechtspraak behandeld worden.
  Een vernietigbaar besluit, daar geldt de termijn van 1 maand na kennis genomen te hebben van het besluit. ( mocht de bestuurder het niet aanhouden van de vereiste vergadertermijn als grond hebben aangevoerd, dan is dan naar mijn mening een zwak argument.)
  Of de handelswijze rond het verstrekken van de machtigingen ( welke, neem ik aan op datum stonden ) en het via de mail de kans geven deze weer in te trekken, heb ik mijn twijfels m.b.t. de rechtsgeldigheid.
  Je maakt je geen zorgen om de stemverhouding voor de vergadering in januari, zeg je. let goed op Paul, het gaat niet zozeer meer om de stemmen voor of tegen. Mocht de hele casus alsnog door iemand worden voorgelegd aan de rechter, dan zal de hele procedure, die nou niet de schoonheidsprijs verdiend, worden meegewogen. ( vermoed ik )
  Zorg dat je goed gedocumenteerd ben voor een eventueel verweer. Het gaat dan niet meer om meningen maar om feiten.
  Mocht je op enig moment zeker weten welk Modelreglement van kracht is, neem dan ook goed kennis van de Splitsingsakte, welke een  geheel daarmee vormt.
  Nog steeds hopende voor jou, op een goede afloop, groet ik je.
  Carla.