Reageer op: Vergadering en volmacht niet geldig?

#2274
Rob
Deelnemer

  Hoi Carla, Paul citeerde een deel van de akte en zijn conclusie daaruit was “ik denk dus MR1992”
  Gezien de tekst van het citaat kunnen we aannemen dat die conclusie juist is!
  Verder ben ik het helemaal met je eens, en wordt het een steeds interessantere kwestie 🙂
  Heeft de bestuurder onderbouwd waarom hij de vergadering als nietig beschouwd?
   Hij kan dat wel in de notulen terug willen zien, maar een bestuurder kan niet een hele vergadering nietig verklaren, zelfs geen besluit. Een nietig besluit impliceert immers, dat er geen besluit genomen is. Omdat niet iedereen zich bewust is wat een nietig besluit is, en daar dan ook geen juridische stappen op onderneemt, kan het gebeuren dat een nietig besluit toch wordt uitgevoerd.
  Pas wanneer iemand zich gaat beroepen op een nietig besluit komen de gevolgen pas aan de orde. Daar is geen termijn van 1 maand van kracht, maar kan nog jaren daarna, via de rechtspraak behandeld worden.
  Het bestuur neemt daarbij ook nog eens het risico dat de vergadering uiteindelijk niet nietig, maar “slechts” vernietigbaar blijkt te zijn.
  Men zou dan die termijn uit het oog kunnen verliezen en er te laat achter kunnen komen dat de termijn om besluiten nietig te laten verklaren al verstreken is.
  Ik vind dit ook wel weer een voorbeeld waarom het toch zo belangrijk is dat je de regelgeving goed naleeft.
  Met regelmaat lees ik dat bij een verzoek tot vernietiging de rechter ook kijkt of de VvE in redelijkheid tot een besluit heeft kunnen komen, en vraag me serieus af of daarvan sprake kan zijn bij zo’n chaotisch voortraject.
  Ik ben zelf nog wel benieuwd of Paul destijds, samen met zijn buurman het verzoek tot de extra vergadering schriftelijk aan het bestuur heeft gedaan en niet bijvoorbeeld “in de wandelgangen”.
  Aan de hand daarvan zou je misschien een conclusie kunnen trekken of de vergadering wel of niet gehouden mocht worden.
  Wat me ook niet helemaal duidelijk is, of er in de vergadering van afgelopen donderdag nu daadwerkelijk gestemd is over de uitbreiding en daar dus een echt besluit genomen is.
  Zeker niet gezien in het licht van Paul’s uitspraak  “Dus voor de vergadering voor januari lijkt het gunstig voor me uit te vallen.