Reageer op: Vergadering en volmacht niet geldig?

#2278
Carla
Deelnemer

  Beste William,
  Dank, je hebt gelijk. gezien de geschreven tekst bij de vraag van @ Rob, staat inderdaad 1992. Excuus, daar heb ik onvoldoende aandacht aan gegeven.
  Uitgaande van Modelreglement 1992, is art. 13, lid 1 van toepassing.
  Én het besluit tot goed of afkeuring van een gewenste aanbouw/verbouw, daar is géén twee/derde meerderheid voor nodig.
  Het door jou genoemde artikel 38 e.v. is niet van toepassing. De vergadering heeft niet hoeven te besluiten over uitgaven die buiten het onderhoud vallen. Dáár gaat art. 38 n.l. over
  Mocht de vergadering positief besluiten, dan kan Paul gaan bouwen. ( hopelijk kent Paul de consequenties er van )
  Mocht de vergadering negatief besluiten, dan kan Paul naar de rechter om een vervangende machtiging aan te vragen. De rechter moet dan bepalen of de VvE  de gevraagde toestemming zonder redelijke grond heeft geweigerd.
  Tot slot, ben ik het niet met je eens dat er hier geprobeerd wordt uitwegen voor Paul te zoeken. We zijn niet meer én niet minder een poging aan het wagen helderheid te scheppen in een boeiende maar chaotische casus.
  Ben het ook niet eens met @ Bob. Binnen het gegeven tot nu toe, wordt er uiterst serieus meegedacht. Voor mijzelf sprekend, lees ik mij stevig in, zoek, vergelijk voordat ik reageer ( en leer er van ) en blijf verre van slagen in de lucht. Ik vind @ Bob’s reactie dan ook niet getuigen van enig respect voor de inspanningen door de scribenten tot nu toe. Ik vind dat jammer. Het is mij te makkelijk om te gaan zitten lezen en dan alleen maar met commentaar te komen. 🙁