Reageer op: Vergadering en volmacht niet geldig?

#2296
Bob
Deelnemer

  Hi Paul,
  Dank voor de verhelderende antwoorden.
  Het wordt naar mijn idee (vergeef me) in jouw VvE een beetje “slordig” geregeld. Daar bedoel ik mee dat ik begrijp dat er aan jouw eerdere uitbouw geen vergaderbesluit ten grondslag ligt (of heeft de vergadering destijds besloten dat het iedereen zonder verder vergaderbesluit is toegestaan om precies die uitbouw te realiseren??). Verder begrijp ik dat je nu alsnog en achteraf iets betreffende het onderhoud zou moeten ondertekenen terwijl dat al 2 jaar niet is verlangd. Is er voor de door de vergadering (wel formeel) goedgekeurde uitbouw van een ander lid eenzelfde beding betreffende het onderhoud als de beheerder jou nu wil laten ondertekenen? Dat zou ik, als ik je mag raden, wel eerst goed uitzoeken voordat je ook maar iets tekent.
  Naar het zich laat aanzien is er vergaderd op de 17e december, het quorum is gehaald, en ik begrijp dat je een (ruime?) meerderheid hebt die jouw plannen goedkeurt (al moet je nog wel zeker stellen dat je die meerderheid inderdaad hebt gehaald!). Daarmee zou je kunnen stellen dat de vergadering jou en jouw buurman (?) toestemming heeft verleend. Blijft in elk geval het feit dat het besluit in principe vernietigbaar is. Ik zou dus nog niet gaan bouwen. Sterker nog, er waren ook mensen niet aanwezig in de vergadering, terwijl ze potentieel tegen zijn! Voor hen gaat de termijn van een maand pas lopen vanaf het moment dat zij kennis dragen van het genomen besluit. Daarom zijn de notulen heel belangrijk. Pas een maand na het uitgeven van de notulen heb je zekerheid en is het besluit “onaantastbaar”.
  Ik heb er natuurlijk begrip voor dat je eventueel bereid bent om tot de nog te plannen vergadering in januari te wachten. Hoe minder scheve gezichten hoe beter!
  Merk wel op dat de fatale termijn voor vernietiging van een besluit (mogelijk) pas gaat lopen NA het uitkomen/uitgeven van de notulen van die vergadering. Uit jouw eerdere posts begrijp ik dat je die tijd echter niet hebt (of wilt hebben). Wanneer het bestuur de vergadering in de tweede helft van januari uitschrijft en de notulen bijvoorbeeld op 1 februari doet uitkomen, loopt de termijn pas 1 maand na 1 februari af (en zou je mogelijk kunnen gaan bouwen).
  Verder mag ik je verwijzen naar de een na laatste alinea van mijn eerdere post voor eventuele andere gronden voor vernietiging (ondanks het feit dat het percentage bebouwing van de eigen tuin niet het sterkste argument lijkt te zijn).
  Vriendelijke groet,
  Bob.