Reageer op: Inlichten / waarschuwen goede doel

#2348
Jan
Bijdrager

Beste JD,
Mijn inziens volstrekt onmogelijk dat 1 eigenaar alle besluiten neemt en daardoor verkoopbevorderende maatregelen treft op kosten van de VvE. Schade die verooraakt wordt door lekkage moet altijd gerepareerd worden. Wat overblijft is de oorzaak, bijvoorbeeld slechte kitnaden in de badkamer bij de bovenbuurman, in dat geval draait de bovenbuurman voor de kosten van de reparatie op. Als de lekkage van het dak afkomstig is is er sprake van een gemeenschappelijk deel van de VvE (tenzij de akte anders aangeeft) en zijn de kosten voor de VvE. Wat dan overblijft is de hoogte van de kosten en of deze het mandaat van het bestuur te boven gaan ja of nee. Gevolgschade ontstaan door lekkage kan in veel gevallen op de opstalverzekering worden verhaald, dit is uiteraard wel afhankelijk van de voorwaarden.
Om inzicht te krijgen zou ik dan toch zelf een keer naar een vergadering gaan. Op deze manier kan je je stem laten gelden zoals jij dat wilt. Houdt er rekening mee dat besluiten altijd genomen worden bij meerderheid van stemmen (ook afhankelijk van het geldende modelreglement MR). Stel de vraag of er tijdens de ALV voldoende quorum is om rechtsgeldige besluiten te nemen, kijk vervolgens of bij stemming de benodigde meerderheid instemt met het voorstel (ook te vinden in het MR).
Succes!
Jan