Reageer op: Vergadering en volmacht niet geldig?

#2371
Bob
Deelnemer

  Hi Paul,
  Verder vul ik nog even aan met wat er in de reactie van Peter naar mijn mening nog zou moeten worden toegevoegd.
  Waar Peter eindigt met; “dan heb je meer kans op een positieve uitspraak van de rechter.” stopt deze zin mijns inziens iets te vroeg. Naar mijn overtuiging moet er direct achteraan staan: de kans op een negatieve uitspraak van de rechter blijft ook ruimschoots aanwezig, en indien de uitspraak negatief voor je uit zou vallen loop je een behoorlijk risico dat je niet alleen in het ongelijk wordt gesteld, maar ook voor alle kosten (ook van de VvE) opdraait, en tot overmaat van ramp de oude situatie op jouw kosten moet herstellen.
  Je neemt mijns inziens een groot risico wanneer je zomaar gaat verbouwen en op eigen gezag een verbouwing doet waarvan je met de akte van splitsing en het MR in de hand had kunnen/moeten weten dat het zonder voorafgaande toestemming van de vergadering gewoonweg niet mag.
  Kort gesteld, ik zou het advies van Peter zelf nimmer volgen.
  Vriendelijke groet, Bob