Reageer op: onderhoud aan trappenhuis

#2605
Rob
Bijdrager

Naar mijn idee vallen de kosten die eventueel gemaakt moeten worden voor een tijdelijk verblijf in deze situatie onder de gemeenschappelijke kosten van de VvE en wel op grond van bijvoorbeeld MR1992 artikel 3a of gelijkende artikelen.

“die welke gemaakt zijn in verband met het onderhoud of het gebruik van de gemeenschappelijke gedeelten of van de gemeenschappelijke zaken of tot het behoud daarvan.”
Het lijkt mij zeer verstandig om daar voorafgaand aan de werkzaamheden goede afspraken over te maken.