Reageer op: Stemming tijdens vergadering

#2635
Rob
Bijdrager

Hoi Pollux,
Wat betreft het stemmen over niet geagendeerde punten.
Stemmen over punten die niet op de agenda staan zijn niet direct ongeldig.
De besluiten die op die manier genomen worden zijn echter wel vernietigbaar om die reden.
Lees meer hierover op https://www.nederlandvve.nl/vve-informatie/besluiten-niet-op-agenda-vve-ljn-bd9994/  of  http://www.vverecht.nl/2010/02/niet-geagendeerd-wel-beslist/
Jouw stem en je twee machtigingen waren wel van belang voor het behalen van het quorum.
Zoals jezelf al had opgemerkt kunnen er in jouw VvE rechtsgeldige besluiten genomen worden wanneer er 17 leden en/of machtigingen aanwezig zijn.
Wanneer het quorum vastgesteld is, veranderd daar niets meer aan. Ook niet als je besluit om niet deel te nemen aan de stemmingen.
Jouw onthouding van stemmen wordt niet gezien als voor- of tegenstem.
Indien op de vergadering meer dan de helft van de uitgebrachte stemmen vóór is, dan is daarmee het besluit aangenomen.
Naar mijn idee heeft jouw VvE het dus goed gedaan !