Reageer op: Mandaatbedragen voor onderhoud verhogen

#2649
Bob
Bijdrager

Hi Matthijs,
Naar aanleiding van de reactie van Carla geef ik nog het volgende mee.
Het bedrag van Nfl 5000,00 (37 lid 5) is gesteld om te zorgen dat er een ruim draagvlak onder de leden bestaat (zal bestaan) voor grotere uitgaven. Zie het als bescherming van de leden. Los van het feit dat ook ik van mening ben dat dit bedrag best wat hoger zou mogen liggen, merk ik op dat het binnen jouw VvE wel een gegeven is. Met dit bedrag in 37 lid 5 is nu (nog) nodig dat er in de vergadering tenminste 36 stemmen aanwezig moeten zijn, en daarmee is het minimum aantal voorstemmers op tenminste 27 gebracht (dat is pas anders in een eventuele tweede vergadering).
Wat Carla stelt is volkomen waar, op die manier is 37 lid 5 zonder meer te “omzeilen”. Voor het vaststellen van de begroting moet tenminste de helft van de stemmen aanwezig zijn, en daarnaast moet er een meerderheid zijn, zodat een stemmenaantal vóór van 14 reeds volstaat (14 i.p.v. 27).
Ik kan me heel goed voorstellen dat “men” graag een hoger bedrag wenst te hanteren, maar zelf omrekenen naar heden kan niet. Realiseer je wel dat met het op de begroting plaatsen van een forser bedrag (the sky is the limit, het kan ook om €100.000,00 gaan) jouw/het probleem is oplost, maar je kunt je ook afvragen of dat (naar redelijkheid en billijkheid), en eventueel beslist door “maar” 14 stemmen, in lijn is met de intentie van het bedrag betreffende artikel 37 lid 5. Ergo, de mogelijkheid is zonder enige twijfel en/of reserve aanwezig, maar de vraag is of je dit echt wilt (of dit de bedoeling is)
Ik ben overigens nog wel nieuwsgierig naar het antwoord op mijn wedervraag in mijn eerste reactie.
Vriendelijke groet,
Bob