Reageer op: Mandaatbedragen voor onderhoud verhogen

#2650
Matthijs_ZH
Bijdrager

Bob en Carla, dank voor jullie reacties!
Ik begin maar met de eerste van Bob.
Nee, het gaat in ons reglement om art. 39, lid 2 en 5. Mogelijk is het toch een modelreglement van een jaar eerder of later? De akte is ondertekend op 27 september 1974.
Wedervraag. Zijn er in de akte geen bedragen (2) vastgelegd betreffende artikel 40 lid 5? Wanneer zaken niet echt spoedeisend zijn is er mogelijk niet echt een probleem binnen de VvE, doch slechts een verlangen.
Jawel, bij ons is dat art. 42 lid 5. Kort gezegd: spoedeisende maatregelen > Nfl. 500 met machtiging van de voorzitter en > Nfl. 2000 een machtiging van de commissarissen benodigd.
Carla schreef: Zelf vraag ik mij af of dat echt nodig is. Vooral wanneer je kijkt naar art. 37, lid 6. Namelijk dat wat in lid 5 staat niet geldt voor uitgaven met betrekking tot posten die door de vergadering op de jaarlijkse begroting zijn geplaatst, voor zever deze posten met niet meer dan 10% worden overschreden, of voor uitgaven waarvoor een speciale reserve is gevormd.
Tja, die had ik inmiddels ook gezien in ons reglement, al staat het bij ons onder art. 39, lid 6. Zo gaan we het dus doen (vanavond, 25 april, dan is onze jaarvergadering). Er staat inderdaad voldoende gereserveerd in de begroting.
Bob (3e reactie) schreef ook: Ik kan me heel goed voorstellen dat “men” graag een hoger bedrag wenst te hanteren, maar zelf omrekenen naar heden kan niet. Realiseer je wel dat met het op de begroting plaatsen van een forser bedrag (the sky is the limit, het kan ook om €100.000,00 gaan) jouw/het probleem is oplost, maar je kunt je ook afvragen of dat (naar redelijkheid en billijkheid), en eventueel beslist door “maar” 14 stemmen, in lijn is met de intentie van het bedrag betreffende artikel 37 lid 5. Ergo, de mogelijkheid is zonder enige twijfel en/of reserve aanwezig, maar de vraag is of je dit echt wilt (of dit de bedoeling is)
Nee, dit is uiteraard niet de bedoeling. Net zomin als een extreme uitgave van € 100.000 mogelijk maken!
En het ‘probleem’ is dus al op te lossen binnen ons reglement uit 1974. Maar de onregelmatigheid, resp. dislogica blijft mij toch verbazen.
Immers, het gaat hier niet om het (al dan niet onrechtmatig) ‘verhogen’ van de per mandaat toegestane bedragen. Als je de bedragen uit 1973 nominaal (dus absoluut) blijft aanhouden, betekent het de facto dat die bedragen – naar mijn inschatting – met een factor 4 zijn verminderd! En dan is dat dus na ruim 40 jaar al lang niet meer in overeenstemming met de ‘intentie’ of de ‘geest’ van het oorspronkelijke reglement. Anders gezegd: dat reglement blijkt dus totaal tijdgebonden en niet ‘waardevast’, ofwel ‘inflatiebestendig’. Mag ik dat – in hindsight – een enorme blunder van de toenmalige opstellers noemen? De volgende vragen komen nu op:
* Zijn jullie dit met mij eens?
* Kleeft ditzelfde gebrek ook aan de daarop volgende modelreglementen uit latere jaren?
* Heeft de wetgever tot op heden nooit geprobeerd om deze lacune te repareren? En is er echt ook nooit geprocedeerd over dit punt, waardoor er jurisprudentie kon ontstaan? Ik kan mij nauwelijks voorstellen dat dit nog nooit is opgepakt.
* Als jullie het antwoord hierop niet weten, no problem, vertel mij dat dan gewoon. Dan ga ik verder zoeken, desnoods ook via een wob-verzoek.
* Net als onze VvE moeten er minstens tienduizenden (oudere?) VvE’s met dit euvel te maken hebben. Het lijkt er vooralsnog op dat in veel gevallen er nauwelijks kritisch wordt beschouwd, geanaliseerd en geoordeeld, wat ook niet te verwijten is aan de vele amateurs/eigenaren die zich met goede bedoelingen maar zonder voldoende kennis en inzicht als vrijwilligers inzetten voor hun VvE. Terwijl het gaat om reservefondsen van soms enkele tonnen. Kortom: een ware snoeppot voor potentiële fraudeurs…