Reageer op: Stemming tijdens vergadering met steminstructie

#2780
Matthijs_ZH
Bijdrager

Hoi Rob,
Sorry dat m’n antwoord een weekje op zich liet wachten.
Jouw reactie vond ik wel een mooie afsluiting. Ik geloof dat wij het op (bijna) alle punten wel met elkaar eens zijn. Vooral wat je schreef, dat het uiteindelijk een zaak is tussen volmachtgever en volmachtnemer. Daarom was ik ook verbaasd dat onze nieuwe administrateur volmachtformulieren toestuurde waarin de leden werd gevraagd om het formulier uiterlijk 2 dagen vóór de vergadering naar het kantoor te sturen, in plaats van het mee te geven aan de gevolmachtigde die de vergadering bijwoont. Dat doorkruist natuurlijk de (vertrouwelijke) relatie tussen volmachtgever en -nemer. Want het gevolg hiervan is dat de administrateur (of het bestuur) uitvoering gaat geven aan de steminstructie, waarbij de gevolmachtigde ter zijde wordt gesteld (en die je dan dus niet meer een echte ‘gevolmachtigde’ kan noemen).
Leuke en leerzame discussies trouwens op dit forum.
Wel jammer dat er maar weinig mensen meedoen: naast mijzelf Rob, Bob, Carla en (een enkele keer) Marlon. Zijn er zo weinig bezoekers? Is daar iets aan te doen?
Ik heb inmiddels weer een nieuwe vraag, maar die past hier niet bij dus ik zal een nieuwe draad starten.
Groet van Matthijs