Reageer op: De grenzen van de VvE !?

#34916
Carla
Deelnemer

  Hoi Rob,
  Oeps……dat borreltje ( of glaasje fris ) wordt na onze ledenvergadering ook geschonken. Iedereen krijgt daarvoor 1 bonnetje voor dus 1 consumptie. ( wil je meer……zelf betalen ) 😉 Voor dit laatste is vaak te weinig tijd vanwege de afspraak dat we de zaal huren tot 23:00 uur.
  Dit zou je kunnen zien als een beetje grijs gebied. Volgens de letter van de wet mag het niet. Echter binnen de grenzen van  redelijk- en billijkheid ben ik van mening dat er geen grenzen op een laakbare wijze worden overschreden.
  Bij de overweging of grenzen nog beter, dan nu, dienen te worden gemarkeerd………ik heb mijn twijfels.  Ik denk dat  bij het vaststellen ( of het opnieuw vaststellen ) van een grens ( in welke hoedanigheid dan ook ) er altijd sprake zal zijn  het grensgebied te willen verkennen om daar waar mogelijk ( gedacht ) deze te overschrijden.  Op zich een boeiend fenomeen van de mens, vind ik. Echter……bij een geschil over wat dan ook ( binnen een VvE en haar besluiten ) lijkt het mij voldoende om alles wat er toe doet mee te nemen in de weg naar een besluit. Blijkt men niet tot overeenstemming te komen ….ja dan….mag de kantonrechter zich uitspreken. ( en daar is zelfs niet altijd een eensluidend geluid te horen ). Eigenlijk ook weer niet zo gek, vanwege omstandigheden die immers ook niet altijd eensluidend zijn. We betreden dan weer het pad van redelijkheid en billijkheid. 😉
  Het blijft een boeiende materie, een VvE met haar regelgeving !
  Met vriendelijke groet,
  Carla
  p.s. Blijft overigens wel een goede zaak om onderwerpen als deze, door jou aangedragen, onder de aandacht te brengen en het er over te hebben. Dank.