Reageer op: Alv buiten de verplichte (1e en 2e) ALV om

#2867
Rob
Deelnemer

  MR1992 art. 33 lid 3
  Vergaderingen worden voorts gehouden zo dikwijls het bestuur of de voorzitter van de vergadering zulks nodig acht, alsmede indien een aantal eigenaars dat tenminste tien  procent van het aantal stemmen kan uitbrengen zulks schriftelijk verzoekt aan het bestuur.
  Alleen door die 3 partijen kan dus een vergadering uitgeschreven worden waarbij die laatste ook nog eens alleen wanneer het bestuur niet zelf binnen een maand na binnenkomst van het verzoek door genoemd aantal eigenaren een vergadering heeft uitgeschreven.
  Wel bijzonder is de positie van de ‘nieuwe’ eigenaar in deze kwestie
  Waar deze hoogstwaarschijnlijk in de koopovereenkomst gemachtigd was de vergadering bij te wonen en het stemrecht uit te oefenen, houden zijn bevoegdheden daarbuiten op.
  Wanneer het aan zou komen op een vergadering ‘op verzoek van de eigenaren zelf’, kan hij volgens mij dus nog geen onderdeel uitmaken van het benodigde aantal, de huidige eigenaar uiteraard wel.
  Heel theoretisch gesproken heeft de VvE en/of beheerder in feite nog helemaal niets met de ‘nieuwe’ eigenaar te maken, maar verboden is het natuurlijk niet;)
  Als ik de conclusie van de andere discussie heel goed begrepen heb is er geen andere uitbreiding mogelijk dan degene die in het HHR is vastgelegd.
  Vraag me dus enigszins af of er in de vorige vergadering  nog gesproken is over andere mogelijkheden en of het dan wel zinvol is weer een nieuwe vergadering te organiseren?
  Wat betreft de kostenverdeling ben ik het ook geheel met William eens.