Reageer op: Drempelwaarde niet vastgesteld conform MR.

#2932
Bob
Deelnemer

    Hi Rob,
    De door jou aangehaalde uitspraak blijft me bezighouden. En natuurlijk voornamelijk vanwege het feit dat het er op lijkt dat de Stichting VvE Belang hier een rol speelde. Ik zeg nadrukkelijk “lijkt” omdat de jurist [F] in de uitspraak, om welke reden dan ook, expliciet wordt opgevoerd als zijnde een mannelijke jurist die werkzaam is bij VvE Belang. Het kan echter zo zijn dat deze jurist zuiver op persoonlijke titel de in de uitspraak beschreven rol speelde. Overigens een rol die voor mij grote vraagtekens oproept, zeker gezien de nu bekend geworden link met VvE Belang.
    Is hier (gegeven de voorgeschiedenis in deze kwestie) sprake van “powerplay” door de Gemeente, met medewerking van VvE Belang, of is dit een kwestie waar VvE Belang als Stichting niet in betrokken is (anders dan door een wat mij betreft zeldzaam onhandige keuze van één van haar juristen) en waar zij zich van zou moeten distantiëren? De heer mr. [F] wordt in deze kwestie zelfs tot voorzitter van de vergadering van deze VvE benoemd. Zelf ben ik van mening dat het optreden van [F] niet te rijmen is met de rol van belangenbehartiger, maar slechts met de rol van jurist die het belang van de Gemeente (betaald) dient. Wanneer hier sprake had moeten zijn van “probleemoplossend bemiddelen” zou een rol als mediator meer passen.
    Wat is hier echt gebeurd!? Ik zal in elk geval, daar ik hecht aan hoor en wederhoor, VvE Belang wijzen op deze thread, en haar uitnodigen om haar lezing in deze zaak te presenteren.
    Vriendelijke groet, Bob