Reageer op: Hercertificering Politie Keurmerk

#2948
Bob
Deelnemer

  Hi Carla,
  Ook wij hadden een PKVW (meegeleverd bij nieuwbouw).
  Ook bij ons is het PKVW inmiddels verlopen.
  Een PKVW geeft een grotere veiligheidsbeleving, maar geeft feitelijk geen enkele garantie. De eisen worden inderdaad en met enige regelmaat aangescherpt, vanwege nieuwe zienswijzen en voortschrijdend inzicht.
  Wat mij betreft is het hebben van een PKVW geen vereiste, maar eerder een lieverkoekje. Ik zou een PKVW zelf niet zomaar, zonder vergaderbesluit, op kosten van de VvE “onderhouden”. Een nieuw certificaat kost geld, en daarenboven worden mogelijk nieuwe zaken geëist voordat je een certificaat krijgt. Ook dat kost weer geld, en daar is n.m.m. een vergaderbesluit voor nodig. Immers, er zal regelmatig geen sprake zijn van onderhoud en/of noodzakelijke vernieuwing/vervanging (denk bijvoorbeeld aan cilinders in sloten, of vergrendelbare sluitingen e.d.).
  Mijn advies zou daarom zijn om de kwestie aan de vergadering voor te leggen. In onze VvE is er geen enkele belangstelling voor het vernieuwen van het certificaat PKVW.
  Voor de volledigheid: De vergadering kan zeker besluiten tot het vernieuwen van het certificaat, het PKVW kan immers gelden als “in het belang van de leden”.
  Tot slot merk ik nog even op dat “men” zich moet realiseren dat een aantal leden mogelijk korting krijgt op de inboedelverzekering vanwege het bezit van een PKVW.
  Vriendelijke groet, Bob