Reageer op: Hercertificering Politie Keurmerk

#2951
Bob
Deelnemer

  Hi Carla,
  Naar aanleiding van jouw post hierboven eerst even een paar extra woorden.
  Het gaat om jouw laatste vraag betreffende het “algemene belang.” Ik heb in dit verband met opzet zo geformuleerd dat de vergadering kan besluiten. Daarmee wil ik absoluut niet gezegd hebben dat het besluit ook bij een rechter overeind zal blijven. We kennen beiden de jurisprudentie betreffende BBQ’s en nieuwjaarsborrels die ook “in het algemeen belang” werden georganiseerd en door de VvE betaald. Voor de meelezers merk ik hier op dat de uitspraken net zo makkelijk een ja als een neen van de rechter lieten zien.
  In jouw post lees ik nu dat het om maatregelen gaat die slechts de woningen raken en niet het complete gebouw. Dat is nieuwe informatie. Daarom ga ik mijn eerste reactie nu dus verfijnen.
  Dat levert in feite direct een vraag op. Zijn de nieuw te nemen maatregelen ook en alleen per appartement uit te voeren, dus los van andere appartementen, en daarmee per lid te implementeren zonder nadelig effect voor de overige appartementen en/of de VvE? Ik vraag dat omdat er mogelijk ook, zoals je al schreef, leden zullen zijn die nadrukkelijk van mening zijn dat zij geen enkele behoefte hebben aan “schijnveiligheid”, en al helemaal niet als ze er dan ook nog voor moeten betalen. Die leden zouden wel eens (heel eenvoudig) in het gelijk kunnen worden gesteld wanneer zij het vergaderbesluit zouden aanvechten. De redelijkheid en billijkheid zouden er (eenvoudig) toe kunnen leiden dat, zeker wanneer de voorzieningen ook per separaat appartement kunnen worden uitgevoerd, een rechter zal beschikken dat de eigenaars, die hun eigen appartement, los van de VvE (maar wel met toestemming van diezelfde VvE) veiliger willen maken dat maar zelf moeten doen en ook op eigen kosten. Vergelijk dit met het “gesprek” dat we eerder hadden over de reikwijdte van artikel 38 leden 7 en 8 elders op dit forum.
  Kort samengevat wordt het dus een (heel) ander verhaal afhankelijk van het feit of de maatregelen/adviezen ook per “los appartement” zijn uit te voeren (en zonder nadelige consequenties voor de VvE en overige leden).
  Op het onttrekken van het vereiste bedrag aan de reserve GO kom ik hieronder nog terug.
  Vriendelijke groet, Bob