Reageer op: Hercertificering Politie Keurmerk

#2970
Bob
Deelnemer

  Hi Carla,
  Je stelt nu :”Ik begrijp je goede bedoeling m.b.t. art.32 lid 3. Toch ook zou het tot enige verwarring kunnen leiden in deze casus vanwege het feit dat het een ander aspect van de regelgeving betreft. Maar dit verder ter zijde.”
  Wat mij betreft is hier helemaal geen verwarring mogelijk. Zoals ik aangaf kan de vergadering zonder meer besluiten om te financieren uit de reserve GO. En als de vergadering volgens de regelen der kunst besluit om het benodigde geld uit de reserve GO te halen is er meteen besloten een machtiging te verstrekken om die onttrekking mogelijk te maken.
  Artikel 32 lid 3 regelt namelijk 2 zaken, te weten wie mag onttrekken, en stelt tevens de voorwaarde van het door de vergadering verstrekken van de machtiging.
  Het is daarmee dus niet zo dat dit artikellid maar 1 zaak regelt zoals jij aangeeft (maar 2), zodat verwarring niet nodig is. 😉
  Vriendelijke groet, Bob