Reageer op: Hercertificering Politie Keurmerk

#2975
Bob
Deelnemer

    Nog even ter verduidelijking.
    Quote met mijn aantekeningen vetgedrukt daarin verwerkt.
    In het art. 3 lid j, gaat het over overige schulden en kosten die nader worden toegelicht in het eerder genoemde boek. b.v. schadevergoedingen lid 3.d., de kosten van juridische procedures lid 3.e., de verzekeringspremies lid 3.f. enz. zie blz .42 en daarvoor.
    Ook g. h. en i. worden nog genoemd en dan volgt het slot van de zin, verwijzend naar lid 3.j.
    Vriendelijke groet, Bob