Reageer op: Hercertificering Politie Keurmerk

#2977
Bob
Deelnemer

    Hi Carla,
    Nu kan ik je niet meer volgen. Los van het feit dat ik zelf niet de indruk heb dat “ik blijf hangen”, kan ik je niet volgen voor wat betreft de strijd met artikel 38 lid 7.
    Dat lid geeft geen verbod op financiering op een andere wijze dan de daar aangegeven (mogelijke) gang van zaken. Er staat immers dat de voorschotbijdrage van de eigenaars kan worden gevorderd. Er staat geen zal (of moet). Dat is zo omdat een dergelijke uitgave nog steeds (bijvoorbeeld) ten laste van de reserve GO kan/mag worden gebracht.
    Vriendelijke groet, Bob