Reageer op: 50/50 stemmen om beheer niet meer uit te besteden

#2990
vanHemert
Deelnemer

  Hoi Bob,
  Het kan dat de groot-eigenaar geheel te goeder trouw is natuurlijk, maar…
   
  Ik heb een beetje het idee, dat hij (al dan niet met degene waarvan ik gekocht heb) destijds de Vve uit winterslaap heeft gehaald, puur vanwege het feit dat hij anders de appartementen niet verkocht kreeg. Ik heb het flauwe vermoeden dat hij niet de intentie heeft een reserve op te bouwen en helemaal geen zin heeft in onderhoud. Ik kom hiertoe door de verhalen die ik hoor van zijn huurders. Defecte sloten, deuren, viezigheid, etc. werd helemaal niets aangedaan. Huurders hebben uit pure noodzaak zelf zaken gerepareerd en vervangen omdat men geen thuis gaf. Het frappante in deze is dat degene die zijn vastgoed managed (huren incasseert en aanspreekpunt is voor de huurders)  dezelfde partij is die nu de VVE beheert! Is dat geen belangenverstrengeling.
  Enerzijds betaalt de grooteigenaar dat bedrijf voor het managen van al zijn tientallen huurpanden, en anderzijds wordt er vanuit de Vve bijdrage dat bedrijf ook betaalt voor het beheer van de Vve?!?! (waarschijnlijk beheert hij nog meer Vve’s via of voor de groot-eigenaar.)
  Bovendien staan er op internet diverse negatieve ervaringen te lezen m.b.t. de beheerder, die taken niet (goed) uitvoert maar wel continu facturen verstuurd (die die zelf moet overmaken).
  Komen we tot de kern van deze thread: Ik zou juist (samen met de andere bewoners/eigenaars) de Vve kosteloos willen beheren, zodat er wel wat wordt opgebouwd en wel wat gedaan wordt aan onderhoud. Dit in plaats van een beheerder spekken, die verstrengelde belangen heeft. Bijvoorbeeld: beheerder moet huren incasseren, maar geeft geen gehoor aan klachten van huurders. Ik denk dat men dan ook de Vve-bijdrage zo laag mogelijk wilt houden: m.a.w. alleen de verplichte verzekering betalen en de facturen van de beheerder, waarna de pot leeg is.
  De vraag is alleen: hoe kan dit worden bewerkstelligd, terwijl hij 3 van de 6 stemmen heeft. Blijkbaar is hij bestuurder (kan dat ooit verandert worden?), heeft hij al op 1 of ander manier die beheerder aangesteld (indien rechtsgeldig, kan dat ooit nog worden ongedaan gemaakt?) of zijn we met onze 3 stemmetjes aan de grillen overgeleverd van een vriendje (Vve-beheerd) van een miljonair (groot-eigenaar)?
  wat is de worst en best case scenario in deze casus?