Reageer op: Overboeken Reserve(s) & SKW-certificering

#3015
Bob
Bijdrager

Hi allemaal,
Hier een poging om mijn eerste optreden als “deus ex machina” vorm te geven.
Threadstarter William constateert in zijn 1e post dat het door hem opgebrachte probleem ontstaat door het feit dat er géén VvE-leden zijn te vinden die zich (om correcte onttrekkingen uit het reservefonds mogelijk te maken) opwerpen als (door de vergadering aangewezen) co-tekenaar, naast de tekenende voorzitter van de vergadering. In zijn 7e post is William weer terug bij af, en herhaalt wat werkelijk het/zijn probleem is.
Rob geeft in zijn reactie (die overigens wat mij betreft vrijwel naadloos aansluit op mijn reactie), mijns inziens volkomen terecht, aan dat aan deze (door de vergadering aan te wijzen) persoon in de praktijk maar al te vaak geen aandacht wordt besteed. Dat ben ik van harte met Rob eens, net zoals ik het eens ben met zijn opmerking over het feit dat ook een (echte) voorzitter van de vergadering zelden wordt benoemd (maar dat zijn plaats in de praktijk vaak door anderen wordt “ingenomen”).
In de 4e post van William stelt William zelf tussen haakjes “voorzitter van de vergadering, benoemd bij de opening van de ALV”. Op dit punt verwijs ik nogmaals naar mijn 1e reactie met opmerking over het verschil tussen de benoemde en de technisch voorzitter van de vergadering. De door Rob en mij bedoelde “voorzitter van de vergadering” (het orgaan) wordt in beginsel voor onbepaalde tijd benoemd, en kan daarna te allen tijde door de vergadering worden ontslagen. Het is mijns inziens niet de bedoeling dat iedere ALV opnieuw (dezelfde?) voorzitter wordt benoemd (zonder enige nadere toelichting).
Daarna ontspint zich een discussie die feitelijk het probleem van William niet oplost, en naar mijn overtuiging ook niet kan oplossen.
Het feitelijke probleem is en blijft dat er naast een benoemde voorzitter van de vergadering een eigenaar moet worden aangewezen die samen met die voorzitter tekent voor enige onttrekking aan het reservefonds. Het SKW wenst dat er naar de geest van de regelgeving wordt gewerkt. Dat, na het invoeren van de WWFT, het modelreglement niet meer naar de letter kan worden ingevuld weten we allemaal, en om die reden zal men een gelijkwaardige regeling moeten verzinnen, die recht doet aan de bedoeling van het modelreglement. En dat kan naar mijn idee het eenvoudigst door het benoemen van de beheerder tot voorzitter van de vergadering, en door daarnaast binnen het ledenbestand (tenminste) één eigenaar te vinden die bereid is het co-tekenaarschap op zich te nemen. Het verdient hier overigens voorkeur om ook een tweede eigenaar bereid te vinden, zodat er altijd iemand beschikbaar in de dug-out zit.
Het is in elk geval zaak dat die éne eigenaar géén bestuurslid is (geldt overigens ook voor de reserve). Dit om de checks en balances, alsook de functiescheiding, te realiseren die de schrijvers van de MR’n voor ogen stonden.
Kort samengevat neem ik aan dat het SKW wil zien dat er wordt gewerkt conform de gewenste waarborgen die “het systeem” beoogt. Het benoemen van tenminste één eigenaar tot co-tekenaar lijkt mij onontkoombaar. Er zit dus in mijn overtuiging voor de beheerder die William beschreef niets anders op dan die eigenaar te zoeken en te enthousiasmeren.
Vriendelijke groet, Bob.