Reageer op: Overboeken Reserve(s) & SKW-certificering

#3021
Bob
Bijdrager

Hi William,
Dank je voor de aanvulling. We gaan het volgende week zien.
Je schreef:
Overigens nog een (naar mijn mening belachelijke) maatstaf die bij de de door mij bedoelde herkeuring werd gebruikt: De beheerder werd op de vingers getikt voor de matige technische staat van een VvE, waarvan de beheerder alleen de financiële administratie doet. Het SKW had hier geen boodschap aan, en gaf aan dat de beheerder de verantwoordelijkheid heeft/had om het bestuur hierop te wijzen.
In dat verband vraag ik me af of de procedure van de BRL conform onderstaande punt is gevolgd:
Van het herhalingsonderzoek wordt binnen vier weken na de uitvoering door de certificatieinstelling een rapportage opgesteld. Deze rapportage wordt in concept voor commentaar aan de aanvrager toegezonden. Na (eventuele) verwerking van de opmerkingen van de aanvrager wordt de rapportage definitief gemaakt.
Als het concept van het rapport heeft voorgelegen is er misschien, en natuurlijk volkomen terecht, een opmerking over gemaakt in die zin dat je beheerders niet moet beoordelen op zaken waarvoor zij door betreffende VvE niet zijn ingehuurd. Zo dat inderdaad is gebeurd ben ik ook wel een beetje benieuwd wat SKW op die terechte repliek/reactie te zeggen had.
Voor wat betreft de kritieke opmerking zegt de BRL:
In het geval de beheerder tevens tekenbevoegdheid heeft dient deze tekenbevoegdheid:
●conform het gestelde in het modelreglement doch in ieder geval zo mogelijk met een van de leden te zijn en
●gebaseerd te zijn op de beheerovereenkomst dan wel een besluit van de vergadering hieromtrent.
Goed weekend, Bob