Reageer op: Overboeken Reserve(s) & SKW-certificering

#3032
Rob
Deelnemer

  In alle modelreglementen is duidelijk aangeven hoe het beheer van de middelen en de beschikking over de gelden in het reservefonds is geregeld.
  Ieder besluit in de ALV om dat op een andere wijze te regelen lijkt mij in ieder geval nietig.
  Ik heb met grote regelmaat kritiek op het SKW certificaat, maar met deze casus krijg ik toch weer een beetje hoop 😉
  Eerlijk gezegd was ik blij te zien dat er binnen de SKW dus goed gelet wordt op de wijze waarop geld van de spaarrekening overgeboekt wordt naar de betaalrekening.
  Wanneer afwijking van die regels geen enkele consequentie zou hebben voor eventuele verlenging van het certificaat, zou ik dat een slechte zaak vinden en voor het certificaat nog minder waarde betekenen.
  Juist het SKW certificaat zou een waarborg moeten zijn voor de VvE en haar leden dat de beheerder geheel werkt volgens de regels zoals vastgelegd in de akte.
  Terecht heeft Carla aangehaald dat banken niet echt bereid zijn om zaken te doen met niet-bestuursleden en daarmee ontstaat er inderdaad een praktisch probleem bij de daadwerkelijke overboeking van die gelden.
  Dat de beheerder gemachtigd wordt voor de daadwerkelijke overboeking kan ik me dan nog wel enigzins voorstellen.
  Het lijkt mij persoonlijk handig als er een formulier in het leven wordt geroepen waarop de voorzitter van de vergadering en de door de vergadering aangewezen eigenaar zijn handtekening kan plaatsen voor accoord van een overboeking uit het reserverfonds.
  De beheerder zou dan uitsluitend de overboeking mogen doen wanneer hij in het bezit is van het getekende formulier.
  Daarmee is naar mijn idee één en ander in ieder geval administratief goed vastgelegd.
  Waarom zou de beheerder de VvE niet kunnen “dwingen” een eigenaar aan te wijzen?
  Hij zou de VvE kenbaar kunnen maken dat het zonder die benoeming onmogelijk is om geld van het reservefonds over te boeken naar de betaalrekening, met als gevolg dat opdrachtnemers niet betaald kunnen worden.
  Dat lijkt mij toch echt een probleem van de VvE, en niet van de beheerder.
  De beheerder voldoet dan nog steeds volledig aan de regels, en aan de eisen van het SKW certificaat op dat gebied.