Reageer op: Overboeken Reserve(s) & SKW-certificering

#3033
Carla
Deelnemer

  Hoi Rob,
  Je zegt: ……” Het lijkt mij persoonlijk handig enz. …….” . Precies en dat formulier of als je wilt dat idee vervat in de beheerovereenkomst, daar kan je als bestuur voor zorgen.
  Dit is ook een aanbeveling van Rijssenbeek.
  Zij wijzen op de ‘ ontsnappingsroute ‘;-) m.n. vanwege het feit dat de bestaande regelgeving een potentieel onwerkbare situatie in zich draagt.
  Het komt er op neer ( in die aanbeveling ) dat de vergadering ( naar art. 5: 131 lid 4 BW ) kan/mag komen tot het besluit het bestuur  een beperking op te leggen. In het geval van William ( en bij ons ) zou dat betekenen dat de beperking wordt gegeven aan de administratief beheerder.
  Rijssenbeek doet daarbij de aanbeveling om zowel de banken als de KvK hiervan op de hoogte te stellen middels het doen toekomen van de bewijsstukken van de genomen maatregel.
  Het wordt dan een middel om oneigenlijk gebruik te voorkomen én je voldoet in elk geval aan het méér handtekeningen systeem.
  Verder spreek Rijssenbeek niet over uitsluiting van wie dan ook m.b.t. het mee tekenen. Ik kan mij voorstellen dat wanneer de VvE een geheel eigen bestuur heeft en alle zaken zelf regelt je geen medebestuurders daarvoor vraagt maar 1 of 2 leden. Echter wanneer de vergadering heeft besloten om de volledige procuratie aan de beheerder te verlenen het er niet meer toe doet wie of er mee tekent. Rijssenbeek spreekt dan ook over 1 of 2 personen. Én natuurlijk de reeds genoemde voorzitter.
  ( vermelde gegevens zijn ontleent aan het boek ‘De model-splitsingsreglementen toegelicht.’ Geschreven door mr. N.L.J.M. Rijssenbeek )
  p.s. Volgende week staat deze formule op de agenda, bij ons . 😉
  Met vriendelijke groet,
  Carla.