Reageer op: trapje balkon toegestaan

#3130
Carla
Deelnemer

  Uit de ervaring van @ Sanne blijkt maar weer eens te meer, hoe belangrijk het is dat de VvE zich aan haar regelgeving houdt.
  Dat trapje had niet  geplaatst mogen worden zonder verzoek daartoe. Dat verzoek had op de agenda geplaatst moeten worden van de ledenvergadering, alwaar het besluit kon worden genomen. Wanneer deze weg was bewandeld dan was e.e.a. terug te vinden in de notulen. Ook ontbreekt er een duidelijke afspraak met degene die het trapje heeft geplaatst,  zoals b.v. dat het verwijderd diende te worden bij verkoop. En ook voor wie de kosten waren en zijn bij onderhoud en herstel van de oude situatie.
  Nu dit alles ontbreekt, zo begrijp ik, brengt de VvE de nieuwe eigenaar in de problemen, terwijl zij daar zelf de oorzaak van zijn.
  Toch ook beste Sanne, zal er weinig anders opzitten dan de kosten te dragen, nu je het trapje niet meer wenst,  van het verwijderen en herstel van eventuele schade aan de gemeenschappelijke delen. Toch ook zou ik de vergadering confronteren met hun tekortkomingen in deze kwestie.
  Met vriendelijke groet,
  Carla.