Reageer op: trapje balkon toegestaan

#3136
Matthijs_ZH
Bijdrager

Interessante kwestie.
Naar mijn idee kan een VvE (bestuur dan wel ALV) slechts in beperkte mate een ‘verboden’ wijziging laten herstellen op kosten van een nieuwe eigenaar, zeker wanneer die vereniging daarvan reeds op de hoogte was of had behoren te zijn. De nieuwe eigenaar heeft de woning gekocht in de staat waarin die zich bevindt (in casu: inclusief trapje) en kan moeilijk aansprakelijk worden gesteld voor activiteiten van een vorige (of zelfs vorig-vorige) eigenaar.
In mijn eigen VvE hebben we hier ook mee te maken. Ik probeer al jaren een ‘nul-situatie’ te bereiken waarbij alles 100% in orde is qua gemeenschappelijke zaken, maar dan nog kun je worden verrast.
Zo hebben wij vorig jaar het beheerkantoor weggestuurd wegens collusie en vriendjespolitiek en een nieuw bestuur gevormd. Toen we in februari met de nieuwe beheerder het hele complex langs gingen voor een ‘schouw’ (o.a. om het MJOP te actualiseren) zagen we in een van de portieken – op twee etages boven elkaar – dat de standaard-voordeuren daar waren vervangen door het type deuren dat je vooral bij woonwagens aantreft: met zo’n nepklassiek barokke hekwerk ervoor, waardoor de uniformiteit totaal zoek is (wat weer van invloed is op de waarde van de overige appartementen).
Wat is nu het geval? De andere portiekbewoners hebben er tot nu toe (voor zover wij weten, want wij zijn pas onlangs aangetreden) nooit over geklaagd. Sommigen zeggen in zo’n geval: ‘Laat het ook maar zitten, als niemand er een probleem van maakt’ of zelfs: ‘Diversiteit is toch leuk juist?’
Toch vind ik – nu we er als bestuur van weten – dat we hier moeten ingrijpen. Immers eigenaren-bewoners zijn – veel vaker dan vroeger – veelal passanten, die na enkele jaren alweer verhuizen. Dan wordt de verkoopbaarheid van een appartement (en daarmee de waarde van het gehele complex) wel erg afhankelijk van de toevallige smaak van een potentiĆ«le koper. Bovendien: het reglement bepaalt dat die voordeuren van de appartementen behoren tot de gemeenschappelijke zaken. Zelfs de kleurkeuze van de verf is toegewezen aan de commissarissen.
Helaas zijn de eigenaren die deze verminkingen hebben aangebracht reeds vele jaren geleden naar elders vertrokken. Ik zal dus een voorstel doen om die twee voordeuren – op kosten van de VvE – te laten vervangen door een zo goed mogelijke kopie van de originele voordeur uit 1950, het bouwjaar van het complex. Kost een lieve cent, maar als je dit nalaat geef je feitelijk impliciet ‘toestemming’ aan nieuwe eigenaars om ook te gaan knoeien (“Kennelijk is dat hier toegestaan…”)
Vinger aan de pols houden en er bovenop blijven zitten lijkt mij het devies.