Reageer op: LTE (4g) mast

#3162
Matthijs_ZH
Bijdrager

Dus je mag als VvE zo’n besluit niet nemen over de functie van het gemeenschappelijke dak? Vreemde redenering van deze rechtbank.
De verhuur van een gedeelte van het dak ten behoeve van de plaatsing van een GSM-zendmast voor gebruik door T-Mobile vindt niet plaats ten behoeve van het gebruik van het appartementencomplex en behoort om die reden niet tot de bestemming van het dak.
Maar daar gaan die artikelen uit het Modelreglement helemaal niet over. Die zien alleen op de uitgaven voor het afbreken of plaatsen van installaties die een kostengrens te boven gaan en daarom een gekwalificeerde meerderheid behoeven.
Ook overigens voorziet het Modelreglement niet in de verhuur van een gedeelte van het dak ten behoeve van de plaatsing van een GSM-zendmast. Het besluit van 12 november 2002 van VvE Schuitengat levert naar het oordeel van de rechtbank dan ook een schending op van het bepaalde in artikel 5:108 lid 1 BW. Daarmee is dit besluit ingevolge artikel 2:14 BW juncto 5:129 BW nietig.
Nee sukkels, natuurlijk voorziet een modelreglement uit 1972 niet in verhuur t.b.v. plaatsing van een GSM-zendmast. Omdat mobiele telefonie nog helemaal niet bestond. Dit laat maar weer eens zien hoezeer die verouderde reglementen de toekomst van toen = het heden van nu, aan banden leggen (evenals het geval is met de mandaatbedragen in guldens, die niet mogen worden geïndexeerd).
Een wijze rechtbank zou naar mijn mening ook naar de intentie van een reglement moeten kijken, niet alleen naar een formele tekst van meer dan 40 jaar geleden. Opvallend is ook dat de enige ‘echte’ klacht van eiser, namelijk angst voor elektromagnetische golven, in het hele proces niet meer aan de orde is gekomen.
Maar ja, ik kan me zomaar vergissen. Als bijvoorbeeld zou blijken dat een VvE niet bij meerderheid kan besluiten om de bestemming van (een onderdeel van) de gemeenschappelijke zaken – in dit geval het dak – te wijzigen, ook niet als die wijziging tot voordeel strekt van alle leden (de huurpenningen van T-mobile). Dat dat alleen maar zou kunnen door een heel nieuw reglement op te stellen.
Dan heb ik niks gezegd…