Reageer op: LTE (4g) mast

#3206
Carla
Deelnemer

  Dat door @ Matthijs genoemde ‘ breinkrakertje ‘, ( art. 39 modelreglement 1992 ) en dan met name lid 1, stond ook in de eerdere modelreglementen ( 1983 en 1973 )
  In de modelreglementen van 1983 en 1973 was nog sprake van ( in art. 39 ) van ‘ het normale beheer.’ Later is juist dat woord ‘ normale beheer’ eruit gelaten. ( onder normaal beheer valt b.v. de contracten voor liftonderhoud enz. )
  In het modelreglement van 1992 is er de uitzondering bijgekomen die staat in lid 2 van het modelreglement 1992. ” Het onder het eerste lid bepaalde is niet van toepassing op overeenkomsten die betrekking hebben op het administratief beheer, technisch beheer en onderhoud.
  In het modelreglement van 2006Ā komt art. 39, lid 1 en 2, niet meer voor.
  Ondanks dit laatste, is er wel een beperking te vinden in het W.B. artikel 5:126 lid 4. ” Zolang tweederde deel van de appartementensrechten niet is overgedragen, onmiddellijk na oprichting van de vereniging van eigenaars, de vereniging van eigenaars geen overeenkomsten voor onderhoud aangaan met een langere looptijd van een jaar. Het doel hiervan is dat de ontwikkelaar of oorspronkelijke eigenaar langjarige verplichtingen aangaat in een stadium waarin een groot deel van de toekomstige eigenaren nog niet bekend is.
  Dat art. 39, niets te maken heeft met het vraagstuk welke hier aan de orde is, moge duidelijk zijn. ( @ Rob ) šŸ˜‰
  Met dank aan het eerder genoemde boek van mr. N.L.J.M. Rijssenbeek, de model-splitsingsreglementen toegelicht. Handleiding voor de praktijk. )
  @ Matthijs, in de door mij eerder geplaatste linkjes kan je zien dat er bij het plaatsen van een GSM mast geen verandering plaats vind van ‘bestemming dak ‘. Dat nl. blijft in stand.
  Met vriendelijke groet,
  Carla.