Reageer op: LTE (4g) mast

#3221
Carla
Deelnemer

  Hoi Rob,
  Je hebt gelijk, de oude reglementen blijven van kracht voor de VvE welke daaronder gesplitst zijn.
  Inmiddels is wel duidelijk dat de jurisprudentie niet eensluidend is. ( waar de ene uitspraak laat zien dat de bestemming dak wordt aangetast, en dus het besluit als nietig wordt verklaard….. laat de andere zien dat de bestemming van het dak helemaal niet in het geding is )  ) Zelf neig ik de uitspraak van het hof in Amsterdam ( zie mijn laatste link ) als voorlopig richtinggevend te beschouwen. Niet uit het oog verliezend alle overige voorwaarden die uiteraard in acht genomen dienen te worden  en alle ‘angels en voetklemmen’ goed te overwegen en vast te leggen ) Daar staat of valt alles mee.
  Sorry voor mijn taaie weerstand. 😉
  Artikel 39 ( modelreglement 1992 ) behelst het aangaan van  overeenkomsten waaruit regelmatig terugkerende verplichtingen voortvloeien. Wanneer er nl. sprake is van het toekennen van een tijdelijk ( drie, vijf, tien of 15 jaar…..alles wat een einddatum kent = tijdelijk  (= niet permanent ) gebruik van een deel van een gemeenschappelijk deel, dan is er immers geen sprake van regelmatig terugkerende verplichtingen. Dan zijn, als het goed is, alle verplichtingen voor de verkrijger, met de verkrijger besproken en vastgelegd.
  Met vriendelijke groet,
  Carla.