Reageer op: De Vereniging van Eigenaars (VvE) en (al) haar "Voorzitters".

#3402
Matthijs_ZH
Bijdrager

@ Bob Ik denk dat er maar weinig VvE’s zijn waar het zo gaat als jij het hier beschrijft.
Een VvE kent wettelijk gezien (limitatief) 4 organen. Dat zijn 1. Vergadering, 2. Bestuur, 3. Voorzitter van de Vergadering (verder VvdV), en 4. KasControleCommissie (verder KCC). Meer “smaken” zijn er echt niet, en merk op dat er maar één Voorzitter wordt genoemd.”
In onze akte (MR 1973) staat uitdrukkelijk ook genoemd: ‘de commissarissen’ (in aantal 3 dan wel 5). De KCC kan daar onderdeel van zijn.
Waar ik nu wel benieuwd naar ben, zijn de tussentijdse taken van de VvdV door het jaar heen, dus tussen twee jaarvergaderingen. Ik kan daarover niets vinden in het MR.