Reageer op: grond aankopen om erfgrens te beschermen

#3515
William
Deelnemer

    Het aankopen van een stuk grond door de VvE lijkt mij hetzelfde principe als de aanschaf van een bezem door de VvE. Het stuk grond wordt niet zomaar betrokken bij de gemeenschappelijke gedeelten genoemd in de splitsingsakte, hiervoor is een splitsingswijziging nodig.
    Volgens mij dienen dan eventuele kosten t.b.v. onderhoud van het stuk grond, verdeeld te worden volgens de ‘algemene’ verdeelsleutel. Tenzij hier vooraf andere afspraken over worden gemaakt, bijvoorbeeld als slechts een groepje eigenaars gebruik gaat maken van de grond. In dat geval is het wellicht verstandiger om dit geheel buiten de VvE om te regelen.
    Ik ken een VvE waarbij het eerste appartementsrecht (A-1) de gezamenlijke entree betreft, en volgens het kadaster is de VvE de rechtmatige eigenaar. De VvE-bijdrage van dit appartementsrecht wordt in de begroting van de VVE opgenomen als kostenpost en volgens de breukdelen verdeeld.
    Ik ken nog een VvE waarbij een zestal technische ruimtes en bezemkasten benoemd zijn als in appartementsrechten, en vanaf oplevering eigendom zijn gebleven van de ontwikkelaar. Deze ontwikkelaar is failliet gegaan zonder rechtsopvolger, en nu staan deze appartementsrechten dus op naam van een rechtspersoon die niet meer bestaat. De vergadering heeft maar besloten de bijdragen van deze appartementsrechten ook op te nemen als kostenpost, en vervolgens volgens breukdeel te verdelen.