Reageer op: Parkeerplaats/mandelig terrein

#3534
Bob
Deelnemer

  Hi Rachel,
  Wat staat er precies in de akte over de parkeerplaats?
  Zoals je het nu schrijft is de gemeente eigenaar van de parkeerplaats, en dan kan de VvE niet ook eigenaar zijn van de parkeerplaats/grond. Wanneer de VvE geen eigenaar is heeft de VvE er mijns inziens niets mee te maken, en het beheer berust niet bij de VvE (tenzij er iets anders is geregeld, elders in de akte).
  Wat staat er in de erfpachtovereenkomst? Wie heeft de beugel aangebracht, en wie is de eigenaar van de beugel?
  Het komt me voor dat wanneer de beugel bij de parkeerplaats hoort en ook eigendom is van de gemeente dat de gemeente de beugel ook naar behoren moet onderhouden en zo nodig repareren.
  Er zijn nog teveel onbekende feiten om echt een oplossing te kunnen geven.
  Ik zou me in jouw geval wenden tot de gemeente (eigenaar) met het verzoek om over jouw zaak iets te besluiten. Wanneer de gemeente op jouw uitnodiging heeft besloten kun je in elk geval bezwaar maken.
  Vriendelijke groet, Bob.