Reageer op: Anoniem stemmen ALV

#35533
DikOz
Deelnemer

    Dam moet ik mijn antwoord iets bijstellen omdat het naar ik begrijp om een schriftelijke stemming gaat. Het gaat niet om een schriftelijke ALV, zie bijvoorbeeld MR 2017 54.3:
    “Met een besluit van de Vergadering staat gelijk een voorstel, waarmee alle stemgerechtigden schriftelijk, per e-mail of per door de Vergadering gekozen elektronisch communicatiemiddel hebben ingestemd.”

    Bij stemmen op een ALV geldt dat een zekere meerderheid voor moet stemmen. Bij schriftelijk stemmen geldt dat 100% moet stemmen en dat 100% voor moet stemmen!

    Verder Kan ‘middels een papieren stembiljet ja/nee stemmen’ wel anoniem zijn, maar is fraude gevoelig. Bijvoorbeeld iemand weet dat de buurman nooit stemt dus dient iemand 2 papiertjes in. Dat random nummer (willekeurig getal van van bijvoorbeeld 6-9 cijfers) voorkomt dat.