Reageer op: Overtreding Reglementen onderverhuur aan studenten

#3574
Bob
Deelnemer

  Hi GJ,
  Voor alle duidelijkheid nog het volgende.
  Eerder schreef je al “m.i. is het Reglement van Splitsing van Eigendom onderdeel van het Burgerlijk Wetboek”. Dit is echter niet het geval. Er is namelijk sprake van hiërarchie. De Akte staat “los” van de Wet (en daaronder).
  Het BW is de “Wet”. De wet staat verhuur van het eigen appartementsrecht in beginsel toe (zie BW5:120).
  De Akte van Splitsing (Statuten/Reglement van de VvE) wordt binnen de mogelijkheden die de Wet geeft opgesteld en verleden. De Akte mag op geen enkele manier strijdig zijn met de Wet, en er mag slechts geregeld worden wat wettelijk is toegestaan. In de Akte mogen bij het tot stand komen van de splitsing nadere regels (ballotage) worden gesteld (en nergens anders). Zie hiervoor bijvoorbeeld de Annex 1 bij het MR1973.
  Het HHR valt op zijn beurt hiërachisch onder de Akte. Ook hier geldt dus weer dat het HHR op geen enkele manier strijdig mag zijn met de Akte (en dus ook de Wet), en er mag slechts geregeld worden wat volgens de Akte nader mag worden geregeld. Dus zeker niet alsnog Annex 1 van kracht verklaren, of strikte beperkingen opleggen betreffende verhuur die niet al in de Akte zijn neergeslagen.
  Hoop dat het hiermee iets duidelijker is geworden. Het bestuur kan en mag niet handhaven wat onterecht wordt verboden. Zoals het nu door je wordt aangegeven geeft dat de vergaderbesluiten en de in het HHR neergeslagen bepalingen nietig zijn.
  Vriendelijke groet, Bob