Reageer op: Bestuur besluit iets anders dan de ALV heeft besloten. Mag dat?

#3585
Carla
Deelnemer

  Beste Mica,
  Ik lees je verhaal. En ondanks dat het misschien over peanuts gaat, alle begrip en waardering voor jou om  de zaken binnen een VvE te laten verlopen via de bekende regelgeving. Ik begrijp je heel goed dat wanneer er reeds een geschiedenis is van wantrouwen, deze door deze kwestie weer wordt aan gewakkerd. Heel vervelend.
  Je vraagt of artikel 38, en ik neem aan dat je daarbij doelt op het lid 1 en 2 van het M.R. 1992 boven een afspraak genomen in de ALV gaat? Het antwoord hierop is JA.
  Maar……art. 38 gaat m.i. over het onderhoud en NIET over het toekennen van een vrijwilligersvergoeding.
  Ten alle tijden ligt het recht m.b.t. besluiten t.a.v. én het onderhoud én het toekennen van een vrijwilligersvergoeding bij de leden van de VvE.
  Het is jammer dan er nu gebrekkige notulen zijn.
  Wat jou te doen staat, m.i. dit onderwerp te laten plaatsen op de agenda van de eerstvolgende ledenvergadering. ( dit mag het bestuur niet weigeren ). Tevens een brief/mail sturen naar  het bestuur dat je bezwaar maakt tegen hun beslissing. ( zij hebben niet het recht zelfstandig te beslissen om een vrijwilligersvergoeding toe te kennen ). Vraag het woord op de komende vergadering en leg je grief op tafel. Zie toe dat de VvE zich uit kan spreken ( via stemmen ) wat zij wensen……het echtpaar of  een team van vrijwilligers ( die ten alle tijden verantwoording moeten afleggen naar het bestuur en de VvE m.b.t. b.v. het materiaal wat moet worden aangeschaft om het werk te kunnen doen)?  Laat vervolgens in stemming brengen of voor het werk een vrijwilligersvergoeding wordt onttrokken aan de algemene middelen, ook dit weer via stemming. Controleer daarna z.s.m. of de notulen weergeven wat er is besloten.
  De hele kwestie kan dan nu wel klein lijken, maar voor nu zeker wel belangrijk om de onderlinge betrokkenheid hoog te houden en voor iedereen kenbaar te maken waar of de beslissingsbevoegdheden liggen, bij de leden dus! Hou de  zaken transparant . Vandaag gaat het over iets kleins en straks over iets groters. Hou de vinger maar aan de pols. Doe je goed.
  Wens je succes samen met een vriendelijke groet.
  Carla.