Reageer op: Bestuur besluit iets anders dan de ALV heeft besloten. Mag dat?

#3587
Bob
Deelnemer

  Hi Mica,
  Naar aanleiding van jouw posts heb ik de volgende vragen:
  1. Zijn betreffende notulen al vastgesteld door/in de vergadering, of zijn de notulen nog in concept?
  2. Is de door jou genoemde vrijwilligersvergoeding voor het echtpaar gebaseerd op een in het verleden genomen vergaderbesluit, of heeft het bestuur eigenmachtig besloten tot een vergoeding en ook de hoogte van het bedrag? Kortom, is de vergoeding van €60,00 per keer gebaseerd op een formeel besluit of op een “gewoonte”?
  3. Heeft het bestuur haar vrijwilligers (het klusjesteam) ooit laten weten wat er niet goed was aan hun werk? Kort; weet je wat je niet goed gedaan hebt, en ben je in de gelegenheid gesteld om het wel/alsnog goed te doen?
  4. Wat vinden de andere vrijwilligers ervan? En de overige leden die nu weer moeten zien dat er iedere keer op hun kosten wordt betaald voor diensten die andere leden gratis leveren?
  5. Kun je aangeven wat er volgens (het concept van) de notulen nu wel staat als besluit?
  Wat mij betreft in elk geval uiterst merkwaardig dat het bestuur geheel naar eigen inzicht de vrijwilligers passeert die door de vergadering als klusjesteam zijn aangesteld.
  Voor wat betreft hetgeen Carla stelt
  quote
  Je vraagt of artikel 38, en ik neem aan dat je daarbij doelt op het lid 1 en 2 van het M.R. 1992 boven een afspraak genomen in de ALV gaat? Het antwoord hierop is JA.
  unquote
  merk ik het volgende op.
  Artikel 38 lid 2 geeft de standaard uitgangspositie. Het bestuur beslist over het onderhoud ………… (volgen de voorwaarden/grenzen).
  Dat laat onverlet dat de Vergadering (ALV) het hoogste orgaan is van de VvE.
  De Vergadering kan te allen tijde aan het bestuur aanwijzingen geven over de (wijze van) vervulling van haar (bestuurs)taken. Zo kan de Vergadering dus altijd extra eisen stellen/aanwijzingen geven aan haar bestuur. Zie in dit verband ook artikel 44 lid 1 onder d.
  Het kan natuurlijk nimmer zo zijn dat een bestuur binnen haar mandaat geen enkele controle van de Vergadering hoeft te dulden, en geheel naar eigen inzicht en ondanks de uitdrukkelijk wil/wens van de Vergadering kan doen en laten wat zij wil. Zo werkt het niet.
  Vriendelijke groet, Bob