Reageer op: Uit bestuur gezet door voorzitter

#35976
Carla
Deelnemer

  Ja, dit klopt. De voorzitter van het bestuur heeft deze bevoegdheid niet. De VvE, in vergadering bijeen benoemd en ontslaat bestuursleden. Je kan/mag, als bestuurslid wel zelf je functie neerleggen.( lees het voor jullie geldende modelreglement )

  Ik vermoed dat een bezwaar aan tekenen bij het bestuur ( alle leden van het bestuur ) onder de gegeven omstandigheden weinig soelaas zal bieden. Breng het de leden onder de aandacht. Zeker wanneer en sprake is van een dergelijk handelen zonder grond.

  De K.v.K heeft wel de plicht om te controleren bij aanmelding van bestuursleden of deze via de juiste weg ( vergaderbesluit ) zijn genomen. Ik denk dat de K.v.K., noch de bank enige controle uit kan/mag oefenen bij het uitschrijven van de inschrijving c.q innemen van een bankpas.
  Dat zal m.i. een interne verantwoordelijkheid van de VvE zijn. ( maak er een agendapunt van )

  Let in elk geval nu goed op wie er wél ingeschreven staan bij de K.v.K.,( één of meerdere bestuursleden? ) en de gebruiker(s) van de bankpas.

  Lastige kwestie. Succes.