Reageer op: Wetsvoorstel notificatieregeling oplaadpunten VvE’s gepubliceerd

#36101
Rob
Deelnemer

  Gaat de AMvB of een deel ervan nier gelden voor een laadpunt op/aan een privé-gedeelte?

  In de MvT is te lezen: “…De notificatieverplichting ziet op twee situaties. De eerste situatie betreft de individuele appartementseigenaar die een oplaadpunt op zijn privé-parkeervak wil plaatsen, maar aan een
  gemeenschappelijk gedeelte zoals een gemeenschappelijke muur, plafond of stroomvoorziening.
  De tweede situatie betreft het geval wanneer één of meerdere appartementseigenaars een
  oplaadpunt op een gemeenschappelijke parkeergelegenheid willen plaatsen.”

  Het valt me ook op dat in de consultatie regelmatig vragen worden gesteld over de kostenverdeling e.d.
  In de MvT is daarover te lezen;

  “3.4 Voor eigen rekening en risico
  In het eerste lid van het voorgestelde artikel 118b is als voorwaarde voor de notificatie
  opgenomen dat de plaatsing van het oplaadpunt uitsluitend voor eigen rekening en risico van de
  notificerende individuele appartementseigenaar of groep appartementseigenaars plaatsvindt.
  Anders dan de overige voorwaarden die in een AMvB zullen worden opgenomen, is deze
  voorwaarde in het wetsvoorstel opgenomen, zodat het eigendomsrecht van de overige
  appartementseigenaars wordt onderschreven en verzekerd wordt dat de overige
  appartementseigenaars geen nadeel ondervinden van de plaatsing van oplaadpunten als gevolg
  van een notificatie. Kosten (zoals premieverhoging van de VvE-opstalverzekering) of
  werkzaamheden die verband houden met plaatsing en het gebruik van het oplaadpunt (zoals de
  aanleg van een kabel van de meterkast naar de VvE-parkeergelegenheid of het privé-parkeervak)
  komen voor rekening van de individuele appartementseigenaar of groep appartementseigenaars
  die het oplaadpunt willen plaatsen. Bij het plaatsen van een oplaadpunt dient onderscheid te
  worden gemaakt tussen kosten als gevolg van het plaatsen van het oplaadpunt
  (verantwoordelijkheid laadpunteigenaar) en kosten die voortkomen uit het niet op orde zijn van de algemene brandveiligheidssituatie (verantwoordelijkheid VvE). In de AMvB wordt tevens de voorwaarde opgenomen dat de notificerende appartementseigenaars gemaakte kosten en werkzaamheden, waar toekomstige notificerende appartementseigenaars voordeel van kunnen hebben, middels een kostenherverdeling kunnen verdelen onder alle eigenaren van oplaadpunten. Daarbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan kosten die verbonden zijn aan het doortrekken van de stroomvoorziening vanuit de hoofdmeterkast.”